Gezondheid

Gezondheid is één van de belangrijkste eigenschappen van ons Groninger ras. In een kleine populatie is het extra belangrijk om goed te blijven monitoren. Onze dekhengsten worden al jaren gekeurd, voorafgaand hun goedkeuring, volgens strenge normen. Op deze manier probeert ons stamboek via de vaderdieren erfelijke afwijkingen uit te sluiten. Onder erfelijke afwijkingen vallen o.a.: OC(D), hoefkatrol of verbening van het hoefkraakbeen.

Dekhengsten zijn echter maar een heel klein deel van de populatie Groninger paarden. Daarom is het monitoren van merries en ruinen minstens zo belangrijk. Echter worden merries binnen ons stamboek nauwelijks röntgenologisch gekeurd, terwijl zij natuurlijk net zo goed erfelijke afwijkingen door kunnen geven. Om röntgenologisch goedgekeurde paarden extra te waarderen binnen het stamboek is het Certificaat Röntgenologisch Onderzoek (CRO) opgesteld. De procedure omtrent het CRO is beschreven in artikel 25.9 van het Keuringsreglement.  Verschillende stamboeken hebben al een dergelijk certificaat. Het certificaat telt ook mee in de puntentelling voor het preferentschap van de ouders, dus daarom kan het ook interessant zijn om een ruin röntgenologisch te laten beoordelen.

Wat is de toegevoegde waarde van het CRO?

Het CRO kan worden gezien als een extra zekerheid dat een paard vrij is van gebreken. Dat betekent dat het paard bewezen gezond is en vermoedelijk zonder veel problemen langdurig gebruikt kan worden. Het CRO is een screening van erfelijke gebreken en daardoor ook van belang voor gezonde fokkerij. Met een gezonde hengst én een gezonde merrie is de kans extra groot dat er een gezond veulen wordt gefokt: welke fokker wil dat nou niet?

Veulens van CRO-merries kunnen direct ingeschreven worden in een van de boeken van het Groninger Paard, ongeacht de achtergrond van het vaderdier, zoals beschreven in artikel 4.5 van het stamboekreglement. Als van beide ouders geen röntgenologische gegevens bekend zijn, wordt het veulen opgenomen met het Aanvullend Veulenboek en moet de nakomeling voorafgaand aan stamboekopname vanaf 3 jarige leeftijd röntgenologisch worden gekeurd (artikel 4.10 van het stamboekreglement).

Wat moet ik doen om een CRO voor mijn paard te verkrijgen?

Dekhengsten moeten worden gekeurd bij de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht of Paardenkliniek Wolvega. Voor het CRO kan de röntgenologische keuring worden uitgevoerd door zogenoemde ‘PROK’ dierenarts. Deze dierenartsen zijn opgeleid in het maken van zo optimaal mogelijke röntgenfoto’s, zodat de keuringscommissie in Utrecht de foto’s goed kunnen beoordelen. De huidige beoordelingsnorm is te vinden in artikel 19.8.2 van het Keuringsreglement. De PROK-dierenarts stuurt de foto’s op naar Utrecht. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het aanvraagformulier wat hier te vinden is.  Door dit formulier mee te zenden met de foto’s is direct duidelijk dat het gaat om een beoordeling voor het Groninger stamboek en worden de juiste normen gehanteerd.

De beoordeling van de foto’s wordt door de faculteit Diergeneeskunde opgestuurd naar het stamboek en naar uw als eigenaar. Het CRO wordt uitgegeven door het stamboekkantoor als uw paard aan de gestelde normen (keuringsreglement 19.8.2) voldoet. U krijgt het CRO dan thuis gestuurd.  Let op: U bent ten alle tijde als eigenaar van het paard zelf verantwoordelijk voor het proces. Mocht er onverhoopt iets mis gaan of de beoordeling wel erg lang op zich laten wachten, zult u zelf even contact met de Faculteit Utrecht moeten opnemen.

Wat als mijn paard niet in aanmerking komt voor het CRO?

Helaas zullen niet alle paarden voldoen aan de eisen voor het CRO. Dit betekend echter absoluut niet dat uw paard niks meer waard is! Het paard kan dan nog prima geschikt zijn voor gebruik onder het zadel of aangespannen. Voor de fokkerij is het dan wel verstandig extra kritisch te kijken naar de hengstenkeuze. Door te dekken met een hengst die röntgenologisch wel goed is, is de kans groter dat een nakomeling dit ook zal zijn. De Foktechnische Commissie kan dit tevens meenemen in eventueel dekadvies.

Vergeet niet dat ook paarden die niet in aanmerking komen voor het CRO, wel van belang zijn voor de monitoren van de gezondheid van het Groninger Paard. Door het verzamelen van zoveel mogelijk informatie krijgt het stamboek een reële indruk van eventuele problemen die ontstaan. Het wordt dan ook zeker op prijs gesteld als ook de röntgenologische beoordelingen van deze paarden gedeeld worden met het stamboekkantoor.