Statuten en reglementen

De basisregels zijn vastgelegd in de statuten van Vereniging Het Groninger Paard. Het huishoudelijk reglement regelt de praktische zaken van de vereniging. In het stamboek- en keuringsreglement zijn bepalingen opgenomen voor bijvoorbeeld opname van Groninger paarden in de stamboekregisters, beoordeling tijdens keuringen en te behalen onderscheidingen.

Statuten
Huishoudelijk reglement
Stamboekreglement
Keuringsreglement

Hitteprotocol keuringen

Privacy beleid (goedgekeurd in de Algemene Vergadering van 20 oktober 2018).

Transparantie-eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.
Deze regels bepalen dat alle bedrijven, verenigingen en stichtingen in Europese Lidstaten verplicht zijn om meer inzicht te geven in persoonsgegevens, die zij verzamelen en hoe zij met die persoonsgegevens omgaan. In onze privacyverklaring leest u hoe de Vereniging Het Groninger Paard omgaat met deze gegevens en welke rechten u heeft.

GrP Privacyverklaring

Expliciete toestemming verlenen AVG