Vacatures

Vereniging Het Groninger Paard zet zich in voor behoud en promotie van dit zeldzame ras, omdat de eigenschappen die het paard vroeger al zo geliefd maakten (een braaf, werkwillig paard met uithoudingsvermogen) ook tegenwoordig garant staan voor een fijn en veelzijdig paard voor iedereen. Onze vereniging werkt met vrijwilligers. Er zijn en komen binnenkort meerdere vacatures, hieronder leest u meer over de verschillende vacante functies.

We bieden een interessante, onbezoldigde functie waarin u kunt bijdragen aan het toekomstige succes van het Groninger paard. De vereniging hanteert een regeling voor gemaakte onkosten. Reageren of informatie inwinnen? Neem contact op met het bestuur via bestuur@hetgroningerpaard.nl. Kent u een geschikte kandidaat dan stellen wij het op prijs als u deze persoon op de vacatures wijst.

Inspecteur

Taken:

– Verantwoordelijk voor de uitvoering van het keurings- en fokbeleid

– Voorzitterschap van de Foktechnische Commissie (FTC)

o Draagt het foktechnisch beleid uit naar de leden (actief fokbeleid, voorlichting, paringsadviezen ect.)

o Is verantwoordelijk voor verslaglegging van FTC-vergaderen (opgesteld door secretaris)

o Stelt het foktechnisch jaarverslag op

o Geeft bestuur advies over het fokbeleid, hierbij gebruik makend van de kennis van de Foktechnische Commissie

o Aanspreekpunt voor foktechnische zaken

– Is op uitnodiging van het bestuur aanwezig bij bestuursvergaderingen

– Voorbereiden en begeleiden van keuringen

– Stelt keuringscommissie samen voor landelijk en regionale keuringen

– Lid van alle keuringscommissies

– Zorgt voor verslaglegging van keuringen

– Adviseert over keurings- en stamboekreglement

– Onderhoudt contacten met hengstenhouders

– Is op de hoogte of laat zich op de hoogte brengen van de actuele beleid- en regelgeving, relevant voor de fokkerij van het Groninger paard

– Onderhoudt contact met andere stamboeken op foktechnisch gebied

– Vertegenwoordigt de vereniging op zijn terrein door deskundigheid

Functie-eisen:

– Beschikbare kennis of weet gebruik te maken van de kennis van het Groninger paard en zijn historie

– Ruime ervaring in het beoordelen van paarden

– Kennis van theoretische en praktische aspecten van de paardenfokkerij en –sport

– Een praktische en servicegerichte instelling

– Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken

– Goede sociale- en communicatieve vaardigheden

– In staat om op integere wijze invulling te geven aan deze positie

Voorzitter

Verantwoordelijkheden:

– Vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel intern als extern

– Neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid

– Is samen met de andere bestuursleden verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de verenigingsactiviteiten

Taken:

– Is voorzitter van bestuursvergaderingen en Algemene Vergaderingen

– Stelt –samen met de secretaris- de agenda op voor deze vergaderingen

– Stelt zicht op de hoogte van lopende verenigingszaken

– Onderhoudt contacten met samenwerkingspartners

– Anticipeert op externe ontwikkelingen, vanuit het perspectief van de vereniging

Functie-eisen:

– Bestuurlijke ervaring

– Teamleider

– Strategisch denker

– Vermogen om mensen en partijen te verbinden

– Communicatief vaardig

– Resultaatgericht

Algemeen bestuurslid

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en enkele algemene bestuursleden. Elk bestuurslid is medeverantwoordelijk voor het lange termijnbeleid van de vereniging en de uitvoering van verenigingsactiviteiten.

Functie-eisen:

– Teamspeler

– Positief ingesteld

– Integer

– Affiniteit met het fokken van paarden

– Bestuurlijke ervaring is een pré

– Voldoende beschikbare tijd om zich te verdiepen in de doelstellingen en uitdagingen van Vereniging Het Groninger Paard

Lid Foktechnische Commissie

De Foktechnische Commissie (FTC) bestaat uit de inspecteur en maximaal vier leden. De commissie adviseert het bestuur met betrekking tot allerlei fokkerij aangelegenheden, zowel proactief als reactief. Als lid van de FTC ben je nauw betrokken bij het Groninger Paard en kun je actief meedenken en adviseren over beleidsstappen.

Functie-eisen:

– Ruime ervaring in het fokken van paarden

– Kennis/interesse in bloedlijnen en het gehanteerde fokbeleid

– Teamspeler

– Kennis/interesse in de ontwikkelingen met betrekking tot paardenfokkerij

– Communicatief en analytisch vermogen