Hengsteninformatie

We onderscheiden acht hengstenlijnen, te vinden in het submenu. De stamboekhengsten van 2021 zijn hier te vinden. Heeft u al een hengst uitgezocht voor het komende dekseizoen? We brengen graag een aantal procedures onder de aandacht die van belang zijn voor dekkingen en geboortes.

Verwante stamboeken

Het is ook mogelijk om te fokken met een hengst die is goedgekeurd of erkend bij een verwant stamboek. In het stamboekreglement artikel 3.5 is de specifieke regelgeving betreffende verwante stamboeken te vinden. Het is mogelijk dat deze stamboeken lagere veterinaire eisen stellen aan hun dekhengsten dan het Groninger Paard vereist voor goedkeuring van stamboekhengsten. Dit kan gevolgen hebben voor inschrijving van nakomelingen in de boeken van het Groninger Paard. Stamboekopname van nakomelingen kan extra kosten voor veterinaire onderzoeken met zich meebrengen. Meer is te lezen in artikel 4.5 en 4.10.