Stamboekopname

De term stamboekopname is voor sommige mensen verwarrend: het dier is toch al bij het stamboek geregistreerd? Alle veulens moet bij een erkend stamboek worden aangemeld. Ze worden op basis van het stamboekreglement geregistreerd in de veulenboeken (code met een kleine letter, bijv. GrP.s). Dit is iets anders dan stamboekopname. Volwassen dieren vanaf drie jaar kunnen in het stamboek worden opgenomen. Dit kan op regionale keuringen. Houd de website en onze sociale media kanalen in de gaten voor de data en aanmelding voor deze regionale keuringen.

Bij stamboekopname wordt het paard gemeten (stokmaat-borstomvang-pijpomvang), lineair gescoord en beoordeeld in stap en draf op harde bodem. Lineair scoren betekent dat het paard op alle kenmerken die in de keuringsstandaard aan de orde komen, wordt vergeleken met het gemiddelde van de populatie. Voor de eindbeoordeling van een paard telt ook de keuring in de ring mee. 

Daarnaast zijn er voor stamboekopname van merries uit het Aanvullend Boek (AV) röntgenfoto’s nodig, gemaakt door een PROK gecertificeerde dierenarts. Bij goedkeuring van het resultaat van dit röntgenologisch onderzoek, ontvangt de merrie een Certificaat Röntgenologisch Onderzoek (CRO), die nodig is voor stamboekopname. Het kan zijn dat dit al eerder is gebeurd bij de merrie, dan is alleen beoordeling van de gemaakte foto’s nodig. Meer informatie over dit CRO staat hier uitgebreid beschreven.

Als de keuringscommissie een paard stamboekwaardig bevindt, wordt het in het stamboek opgenomen. De stamboekcode verandert dan van kleine letter naar een hoofdletter (GrP.s wordt GrP.S bijvoorbeeld). Het paard kan nu ook onderscheidingen ofwel predicaten behalen.