Stamboekkeuringen

Het is elk jaar weer spannend als de keuringen eraan komen en diverse Groninger paarden strijden om de hoogste titel in hun rubriek.  De hengsten hebben hun eigen keuring in februari. In de zomermaanden is het de beurt aan veulens, merries en ruinen. Houd altijd goed de website in de gaten voor de aankondigingen en aanmeldformulieren van de diverse keuringen. Om de paarden goed tot hun recht te laten komen, moeten ze netjes worden getoiletteerd, Gronings gevlochten en voorgebracht. De keuringscommissie plaatst de beste Groninger paarden voorop.

Er wordt gekeurd volgens het keuringsreglement van de vereniging. De keuringscommissie beoordeelt de paarden op bouw, type en beweging. Hoe een paard in het type staat vertelt in hoeverre het ideaalplaatje van een Groninger paard benaderd wordt. Het type is daarom belangrijk voor de fokkerij van het Groninger paard.

Veulenkeuring

Fokkers doen hun best om een zo goed mogelijk veulen te fokken. De veulenkeuring is dan ook een spannend moment. Het is afwachten of het oordeel van de keuringscommissie overeenkomt met het eigen oordeel. De keuringscommissie bekijkt elk veulen en beoordeelt of het over de gewenste kwaliteiten beschikt. De veulenkeuring biedt aan fokkers een mooie gelegenheid om hun veulen te vergelijken met andere veulens. En het stamboek krijgt meer informatie over de vererving van de ouders.

Voor veulens is het belangrijk dat ze goed voorbereid zijn op de keuring. Laat uw veulen al jong aan een halster wennen. Daarna kunt u ze leren om netjes mee te lopen aan een halstertouw. Veulens worden gewoonlijk samen met hun moeder aan de keuringscommissie gepresenteerd.

Om te beginnen wordt het veulen aan het halster voor de keuringscommissie opgesteld, zodat het op stand beoordeeld kan worden. Voor de beoordeling van de bewegingen wordt het veulen in de ring losgelaten. De merrie wordt aan de hand begeleid. Het is de bedoeling dat het veulen met de merrie meeloopt. 

Hengstenkeuring

Onze hengsten mogen zich ook niet zomaar stamboekhengst noemen: om deze status te krijgen moeten ze aan strenge eisen voldoen op het gebied van exterieur en gezondheid. Verder leggen de hengsten in het jaar na goedkeuring een bruikbaarheidsproef af in de dressuur of het mennen. De stamboekhengsten moeten t/m 15-jarige leeftijd jaarlijks op de hengstenkeuring laten zien dat zij aan de kwaliteitseisen voldoen. De hengsten worden gekeurd volgens het keuringsreglement van de vereniging. Hengsten kunnen op de keuring voorlopig goedgekeurd en daarmee aangewezen worden voor verder onderzoek. De eigenaar dient dan stappen te ondernemen zodat de hengst later definitief goedgekeurd kan worden nadat het verdere onderzoek is verricht. Deze te ondernemen stappen en alle informatie over dit vervolg traject vind je hier.

Keuring stamboekpaarden

Exterieurkeuring

Paarden die in het stamboek zijn geregistreerd, kunnen ter keuring worden aangeboden. De paarden worden ingedeeld in de verschillende rubrieken:

  • 3-jarige stamboekmerries
  • 4- t/m 7-jarige stamboekmerries
  • 8-jaar en oudere stamboekmerries
  • Stermerries
  • Modelmerries
  • Stamboekruinen

Is jouw paard nog niet officieel bij het stamboek opgenomen maar enkel geregistreerd, dan is stamboekopname eerst nodig voor deelname aan stamboekkeuringen. Meer informatie over stamboekopname vind je hier.

Rubriek ‘bestgaand’

Het is ook mogelijk om een paard op te geven voor de rubriek ‘bestgaand’, zowel aangespannen als onder het zadel. In deze rubrieken beoordeelt de keuringscommissie de aanleg en werkwilligheid van de paarden. De paarden moeten op de linker- en de rechterhand hun bewegingen laten zien. Dit is voor zowel de deelnemers als het publiek een leuk onderdeel. Over het algemeen worden de rubrieken ‘bestgaand’ in de middag aansluitend aan de keuringsrubrieken verreden.