Vraag en antwoord

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal veelgestelde vragen met antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag via het contactformulier. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Hoe vraag ik het Certificaat Röntgenologisch Onderzoek (CRO) aan?

In het artikel CRO leest u precies wat het onderzoek inhoudt en hoe u het kunt aanvragen.

De röntgenfoto’s kunnen per post of op een cd-rom worden opgestuurd naar de Faculteit Utrecht/ Diagnostische beeldvorming t.a.v. A.J. van den Belt, Postbus 80164, 3508 TD Utrecht, tezamen met het officiële aanvraagformulier. Op grond van de beoordeling van de Faculteit Utrecht, kan het stamboek het CRO officieel toekennen.

Welke naam mag ik mijn veulen geven?

Bij Het Groninger Paard geldt dat hengstennamen moeten beginnen met de eerste letter van de vader, merrienamen naar eigen keuze. Is de vader bijvoorbeeld stamboekhengst Herbert en betreft het een hengstveulen? Dan moet de naam van het veulen met de letter ‘H’ beginnen. Is het een merrieveulen, dan mag u elke beginletter en naam kiezen die u mooi vindt.

Hoe vraag ik een stalnaam aan?

Een verzoek voor de registratie van een stalnaam kan bij het bestuur worden ingediend. Het bestuur onderzoekt vervolgens of het toepassen van de stalnaam geen conflicterende situatie oplevert met andere leden van de vereniging het Groninger Paard. Als het bestuur een stalnaam heeft goedgekeurd, zal dit in het verenigingsblad of in de nieuwsbrief bekend worden gemaakt. Binnen twee maanden na publicatie van de bekendmaking kunnen leden schriftelijk en met redenen omkleed een bezwaar indienen. Een stalnaam wordt vastgesteld tegen een door de Algemene Vergadering vastgesteld tarief.

Waar kan ik een Groninger kopen?

Op onze website vindt u een actueel overzicht van paarden die te koop worden aangeboden. Kijkt u hiervoor bij ‘advertenties’ in het menu. Hier kunt u ook een ‘te koop gevraagd’ advertentie plaatsen. Daarnaast worden er op stamboekkeuringen vaak paarden aangeboden. We adviseren u dan ook om onze keuringen te bezoeken als u op zoek bent naar een Groninger paard. Een bezoek aan een keuring is bovendien een leuk dagje uit. Het kan zijn dat u even moet zoeken naar een paard dat aan uw wensen voldoet. Het Groninger paard is immers een zeldzaam ras en het aanbod is relatief klein.

Ik heb een Groninger paard gekocht, hoe kan ik dit paard op mijn naam zetten?

Als lid van onze vereniging kunt u het Bewijs van Inschrijving van uw paard gratis op naam laten zetten. Het Bewijs van Inschrijving heeft u niet meegekregen van de verkoper (retour stamboek). U stuurt een briefje naar de stamboekadministratie met het verzoek het gekochte paard op uw naam te zetten. Het stamboekbureau heeft van de oude eigenaar het bewijs van inschrijving gekregen. Daarna stuurt het stamboekkantoor u een nieuw Bewijs van Inschrijving op uw naam toe.
Ieder paspoort uitgegeven door Vereniging Het Groninger Paard kan op naam van de nieuwe eigenaar worden overgeschreven. Dit kost € 12,50 voor leden en € 20,- voor niet-leden. U stuurt het paspoort, samen met de juiste gegevens voor de tenaamstelling naar het stamboekkantoor. U kunt ons vragen om het paspoort zowel met de reguliere post of aangetekend retour te zenden. Wij brengen dan de aangetekende verzending (kosten Post.nl) extra in rekening.

Wat moet er gebeuren als ik met mijn Groninger paard naar de keuring wil?

De actuele keuringsdata vindt u in onze agenda en nieuwsberichten op de website. Als u uw paard(en) wilt aanbieden voor een keuring, dan moet u tijdig een aanmeldformulier versturen naar onze stamboekadministratie. Deze zijn tevens te zijner tijd te vinden op de website. Voor deelname aan keuringen moet u lid zijn van onze vereniging.

Wat moet er gebeuren nadat een veulen is geboren?

Geboorteberichten moeten binnen veertien dagen na de geboorte worden opgestuurd naar ons stamboekkantoor. Een geboortebericht is een doorslag van de dek- of inseminatieovereenkomst. De hengstenhouder en merriehouder moeten dit volledig invullen en ondertekenen.

Let op: als één of beide ouders niet bij ons geregistreerd zijn, is het van belang om ook de volledige afstamming van het ouderdier dat niet bij ons is ingeschreven (kopie van origineel registratiebewijs) met het geboortebericht mee te sturen. Als de afstamming van het veulen geheel of gedeeltelijk ontbreekt, kunnen de oudergegevens niet op het Bewijs van Inschrijving worden ingevuld en krijgt u een onvolledige afstamming op papier.

Wanneer wordt mijn veulen gechipt?

Een paar weken na ontvangst van het geboortebericht wordt het chipformulier van uw veulen verstrekt aan de paspoortconsulent in uw regio. Deze persoon zal contact met u opnemen om een afspraak te maken wanneer hij het veulen kan komen chippen. Het veulen dient hiervoor minimaal twee maanden oud te zijn, want op jongere leeftijd is het spierweefsel vaak nog te slap om de chip te laten inkapselen.

De paspoortconsulent controleert het veulen middels de gegevens die op het chipformulier staan vermeld. Het chipformulier wordt door de paspoortconsulent samen met de barcodestickers geretourneerd naar het stamboekkantoor. Daar wordt een paspoort en Bewijs van Inschrijving gemaakt aan de hand van dit formulier. Deze documenten worden daarna naar u toegezonden. Gemiddeld duurt het, vanaf het moment van chippen, ongeveer vier weken voordat het paspoort aan u verzonden kan worden.

Wat als mijn paard is overleden?

Na overlijden van een paard, moet de eigenaar een overlijdensbericht opsturen naar onze stamboekadministratie. Ook het paspoort van het overleden dier moet bij onze stamboekadministratie terechtkomen. Als een dier door Rendac is opgehaald, is dit de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Als een dier is geslacht, dan moet de betreffende slager het paspoort opsturen naar het productschap Vee en Vlees. Het productschap zorgt er vervolgens voor dat het paspoort bij onze stamboekadministratie terechtkomt.