Compliance

Hier vindt u de voorgestelde wijzigingen door de werkgroep Compliance. U kunt uw zienswijze indienen (schriftelijk per e-mail of post) bij het secretatiaat tot 15 februari 2018. Daarna worden de wijzigingen in een aparte vergadering op 22 februari bij Waanders te Staphorst besproken ter voorbereiding van de Algemene vergadering op 17 maart 2018. Ook vraagt RVO van ons om een fokprogramma op te stellen dat ook nogal wat impact heeft op de statuten en reglementen. De concepten die hier zo liggen hebben daar nog niet rekening mee gehouden. Op de bijeenkomst van 22 februari hopen we u daarover ook meer duidelijkheid te geven.

Statuten 2018 Concept2 Statuten Vereniging Het Groninger Paard

Huishoudelijk reglement 2018 concept Huishoudelijk reglement GrP

Stamboekreglement 2018 Concept Stamboekreglement GrP

Keuringsreglement 2018 Concept Keuringsreglement GrP

Er is met kleur gewerkt om wijzigingen te markeren.

Verslag Compliance