Pools Oldenburger

Silezië was tot 1945 Duits grondgebied en behoorde tot het nafokgebied van Oldenburg. Na de Tweede Wereldoorlog werd het gebied Pools. De vroegere bewoners vluchtten naar het westen, maar de paarden bleven en de Polen fokten ermee door. De paarden uit deze streek noemen ze ‘Slask’. Gezien de oorsprong in de Oldenburger fokkerij, sluit het Pools-Oldenburger bloed aan bij de fokkerij van het Groninger paard. Het is dan ook niet vreemd bij ons hengsten aan te treffen met een Poolse achtergrond.