Mededeling van het bestuur: twee leden van de Fok Technische Commissie (FTC) leggen hun functie neer

Mededeling van het bestuur: twee leden van de Fok Technische Commissie (FTC) leggen hun functie neer

Tijdens een gesprek met het bestuur hebben zowel mevrouw Minka Warringa als de heer Frank van der Veen aangegeven dat zij hun functie als lid van de FTC met ingang van 1 juli j.l. neerleggen. Reden daarvoor is dat de wederzijdse samenwerking tussen het bestuur en de FTC de laatste tijd als onvoldoende constructief ervaren is. Het bestuur betreurt dit, maar respecteert hun besluit. Zowel Minka als Frank hebben aangegeven dat zij voor overige vrijwilligerstaken binnen de vereniging Het Groninger Paard beschikbaar blijven en daaruit blijkt hun passie voor de vereniging. Het bestuur wil Minka en Frank dan ook heel erg bedanken voor hun getoonde inzet tot nu toe en is blij met de toezegging dat zij in de toekomst beschikbaar blijven.

De FTC is nu sterk onderbezet. Gedurende de wervingsperiode voor nieuwe FTC leden heeft het bestuur mevrouw Sjoertje Hakvoort-Weerstand en mevrouw Marije Bloemendal bereid gevonden om tijdelijk waar te nemen en waar nodig het bestuur te adviseren over foktechnische vragen. Zij hebben beiden veel ervaring op dit gebied. Onze inspecteur Arie de Jong coördineert voor alle keuringen de leden van de keuringscommissies, zodat de keuringen doorgang kunnen vinden zoals gepland.