Mededeling van het bestuur: FTC lid legt functie neer

Mededeling van het bestuur: FTC lid legt functie neer

Hierbij delen wij u mede dat Marieke Kalk haar werkzaamheden voor de FTC en de redactie met onmiddellijke ingang heeft neergelegd. Reden hiertoe is de gang van zaken de laatste periode en dat wekt teveel frustrerende gevoelens bij Marieke op om de functies te blijven vervullen. Langs deze weg willen wij Marieke bedanken voor haar vele inzet en zorgen voor Vereniging het Groninger Paard.

Zoals u weet staan er verschillende vacatures open. Wanneer u interesse heeft in een functie kunt u een mail sturen naar: bestuur@hetgroningerpaard.nl.
Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn wordt u weer op de hoogte gebracht.