Regionale keuring verplaatst naar 22 augustus in Dronten

De regionale keuring in Tolbert ging door extreem warm weer op zaterdag 4 juli niet door. In overleg met Commissie Kring Noord is besloten om de regionale keuring te verplaatsen naar de Flevomanege in Dronten op 22 augustus. De keuring vindt plaats op dezelfde dag en locatie als de nationale keuring. Daardoor ontstaat een unieke situatie, waarbij paarden in het stamboek worden opgenomen én op dezelfde dag predicaten kunnen behalen. 

Vanwege de weersomstandigheden zijn er veel evenementen verplaatst en daardoor was het lastig om een nieuwe datum te plannen voor de regionale keuring van Tolbert. Vanuit praktische overwegen bleek aansluiten bij de nationale keuring de beste optie. Was uw paard niet opgegeven voor de regionale keuring in Tolbert, maar wilt u graag meedoen met de stamboekopnames in Dronten? Dan kunt u daarvoor inschrijven! Het inschrijfformulier voor 22 augustus verschijnt uiterlijk woensdag online. 

Wat betekent dit voor de inschrijvingen van Tolbert?

  • De veulens die waren opgegeven voor Tolbert, worden ingedeeld in de nationale keuringsrubriek veulens.
  • Aan het begin van de keuringsdag zullen de stamboekopnames plaatsvinden. Dan worden de opgenomen paarden gekeurd in een aparte ring. Dit betreft een regionale keuring, waarna de eigenaren te horen krijgen of het paard in aanmerking komt voor graadverhoging. Is dit het geval, dan wordt het dier uitgenodigd om te verschijnen in de keuringsring van de nationale keuring (conform keuringsreglement art. 25.4 & 25.5). Uw paard wordt dan door een andere keuringscommissie beoordeeld.

Boxen besproken voor de keuring in Tolbert, worden overgenomen naar de keuring in Dronten. Indien u had aangegeven dat u uw paard wil laten voorbrengen, gaat dit ook automatisch door naar Dronten. De kosten voor de box en voorbrenger dienen op de keuringsdag, op het secretariaat betaald te worden.

Zijn er extra kosten?

  • Alleen als uw paard wordt uitgenodigd om in de keuringsring van de nationale keuring te  verschijnen, betaalt u voor deelname € 10,- extra. Deze kosten worden achteraf aan u gefactureerd door het stamboekkantoor, omdat u dan mee doet aan een nieuwe keuring, waarbij een andere keuringscommissie uw paard beoordeelt en eventuele graad toekent.

Verhinderd 22 augustus of nog aanmelden?

  • Mensen die verhinderd zijn op 22 augustus, kunnen zich t/m 24 juli 2015 kosteloos bij het stamboekkantoor afmelden. Inschrijfgeld dat al is betaald, zal dan worden teruggeboekt. Na de sluitingsdatum van de keuring blijft inschrijfgeld verschuldigd.
  • Eventuele, nieuwe aanmeldingen voor stamboekopname op 22 augustus zijn mogelijk.U kunt hiervoor gebruik maken van het gecombineerde inschrijfformulier met de nationale keuring, dat uiterlijk woensdag online verschijnt.