2018

Geachte leden en donateurs,

In verband met de stijgende kosten is op de Algemene Vergadering van 11 maart 2017, met algemene stemmen, besloten de contributie met ingang van 1 januari 2018 te verhogen. Hieronder de nieuwe tarieven per 1 januari 2018.

Contributie per kalender jaar € 75,00
Contributie gezinslid op hetzelfde adres € 42,50
Contributie half jaar (vanaf 1 juli) € 55,50
Contributie gezinslid half jaar (vanaf 1juli) € 32,75
Donateurschap Vanaf € 25,00

Het komt regelmatig voor dat de facturen (contributie, inschrijving stamboek, keuringen et cetera) niet tijdig worden betaald.
Het niet tijdig betalen brengt voor de vereniging kosten met zich mee. Een verzoek aan iedereen is om voor tijdige betaling zorg te dragen.

 

Met vriendelijke groet,

Hennie Blaauw

(Penningmeester Groninger Paard)