Dag van het Levend Erfgoed Fryslân**

LEF 2018

Een toegankelijk evenement om kennis te maken met de levende cultuurhistorie.

Op de ‘Levend Erfgoed Fair’ op 27 oktober a.s. in de Manege Gaasterland (Wyldemerkwei 1 8571 GC Harich) worden de Friese rassen en gewassen in de schijnwerpers gezet.
Tot dat erfgoed behoren de Friese of met Fryslân verwante dierenrassen, fruitrassen, landbouwgewassen en houtige gewassen.
In de bij het Platform behorende collectie, zijn negen Friese dierenrassen, een vijftiental fruitrassen, honderd en twintig landbouwgewassen en sinds kort ook honderd en zesenveertig houtige gewassen ondergebracht.
Bij het Platform behoren twee organisaties die zich richten op de zorg voor de Friese runderrassen. De twee schaperassen worden door drie organisaties, de landgeiten door één, de twee hondenrassen door drie, de Friese hoenderen door één, de landbouwgewassen door één en het Friese fruit door drie organisaties behartigd. De houtige gewassen hebben de aandacht van het Herbarium Frisicum, Landschapsbeheer Friesland, Staatsbosbeheer en It Fryske Gea.
Bovenstaande organisaties presenteren op 27 oktober het hierboven bij hen genoemd onderdeel.

Ze verrichten hun werkzaamheden ten aanzien van de rassen en gewassen met het oog op:
-het verzamelen;
-het beschrijven en documenteren;
-het behouden en vermeerderen;
-het op enigerlei toepassen van de rassen en gewassen.
Ze richten hierbij het oog op:
-het versterken van agrobiodiversiteit;
-de Friese cultuurhistorie;
-cultuurtoerisme en recreatie;
-receptuur, kookkunst en gastronomie met gebruikmaking van de rassen of gewassen;
-plattelandsontwikkeling.

Met name een aantal Friese dierenrassen wordt in hun voortbestaan ernstig bedreigd.

 

Tijdens deze dag kun je een dressuur proef rijden. Aangespannen is ook mogelijk. Zonder startkaart en zonder winstpuntenregistratie. Wél voor de Eer en de LEF bokaal 2018. De wedstrijd is open voor  Friese paarden en Groninger Paarden. 

Overige informatie: startgeld €7,50 per proef

-onderling, dus punten tellen niet officieel mee

-je kiest zelf in welke klasse je start

-je kunt ook in 2 verschillende klasses starten, als je bijvoorbeeld wilt weten hoe een niveau hoger jullie af gaat

-er wordt gejureerd door een officieel jurylid

-je hoeft geen startpas te hebben om mee te kunnen doen

-vragen of opgeven? Groningerpaard_evenementen@outlook.com

 

**ja u leest het goed. Het Groninger paard is ook Fries Levend Erfgoed. In het allereerste opgerichte stamboek van Nederland Het Friesch Paardenstamboek in 1879 waren twee afdelingen. Een afdeling Friesch Paard en een stamboek voor het Bovenlandsche of gekruiste paard, het hedendaagse Groninger Paard. In Groningen en Drente werden pas enkele jaren later stamboeken opgericht. In 1943 werden deze drie stamboeken samen gevoegd voor de Bovenlanders. Dat resulteerde in het NWP. Dat in 1970 opging in het (K)WPN.