Tijdsindeling en schema Nationale keuring bekend

We zijn blij dat onze enige keuring van merries, ruinen en veulens van het jaar 2020 toch kan doorgaan, onder het juk van de corona maatregelen.Wij starten met het programma om 8.30 u. Een tijdsindeling vind u hier. Helaas is de zadelrubriek geannuleerd. De deelnemers zijn allemaal ingelicht.

In verband met de huidige regelgeving met betrekking tot het corona virus, treft u een plattegrond aan met de locatie en de indeling aldaar. Wij verzoeken u vriendelijk (doch dringend) de aanwijzingen van de parkeerwachter op te volgen. De keuring wordt gehouden met in acht neming van de door de overheid opgestelde maatregelen. Voor onze keuring geldt dat er maximaal 250 personen aanwezig mogen zijn tijdens de keuring. Publiek is derhalve (gelimiteerd) welkom. Geregistreerde en trainers worden wel vriendelijk verzocht om na presentatie van zijn/haar paard het terrein te verlaten. Daarnaast moet er te allen tijde rekening gehouden worden met 1,5 meter afstand tussen elkaar.

Verloop keuring

Het verloop van de keuring anders dan andere jaren. De paarden worden 1 voor 1 beoordeeld en direct zal de jury een toelichting geven over de beoordeling van het paard. Het paard wordt dus gemeten, vervolgens beoordeeld op stand en lineair gescoord (op het straatje) en daarna direct beoordeeld in de baan. Een tweede jury zal gelijktijdig hetzelfde dier beoordelen. De eigenaar krijgt gelijk te horen of het paard opgenomen is met welk predicaat. Daarna wordt het volgende paard op dezelfde manier beoordeeld. Gemiddeld zal het per paard 15 minuten in beslag nemen. We proberen het tijdschema zo strak mogelijk op te volgen.

Verder willen wij u erop attent maken om de RIVM richtlijnen te allen tijde te hanteren, houdt derhalve altijd 1,5 meter afstand en blijf bij gezondheidsklachten thuis.

Wij vertrouwen er op u voldoende geïnformeerd te hebben en verwelkomen u graag op zaterdag 12 september aanstaande.

Met vriendelijke groet,

Hinke Fiona Cnossen
Vice Voorzitter Ver. Het Groninger Paard.
06-51023830

Plattegrond keuringsterrein HJC Manege Tolbert.