Aangepaste Hengstenkeuring 2021

Aangepaste Hengstenkeuring 2021

Zaterdag 27 februari is de jaarlijkse Hengstenkeuring van Stamboek het Groninger Paard. Vanwege de maatregelen omtrent het Corona virus zal deze keuring helaas in aangepaste vorm, zonder publiek plaatsvinden. Hoe deze vorm er precies uit zal zien, is te lezen hieronder. De tarieven zullen zijn zoals gebruikelijk, de tarieven per rubriek vind je hier.
Rubriek B

Voor nieuw te keuren hengsten, rubriek B, geldt dat ze verwacht worden op locatie, wat de HJC manege in Tolbert zal zijn. Om samenscholing te voorkomen zal na aanmelding per hengst een tijdslot aangegeven worden. De hengstenhouders mogen enkel vlak van tevoren met de betreffende hengst arriveren en dienen zo snel mogelijk na dit tijdslot weer te vertrekken.  Een nieuw te keuren hengst aanmelden voor de keuring kan via Formulier hengsten rubriek B 2021 .Om toch zichtbaarheid bij merriehouders en leden te garanderen, zullen er tijdens het keuren opnames worden gemaakt van de hengsten door Dorien en Anne-Wies Schaap, die na afloop van de keuring samengebundeld zullen worden tot 1 video waarin alle hengsten getoond worden.

Rubriek C

Al goed gekeurde stamboekhengsten (rubriek C2 en C3) kunnen helaas niet aanwezig zijn op de keuring. Hiervoor heeft het bestuur een alternatief bedacht.  Er wordt van de eigenaren gevraagd om van de betreffende hengsten zelf thuis een opname te maken.  Aan de hand van deze opnames zal door de jury worden beoordeeld of deze hengsten  gelicentieerd zijn om te dekken in 2021. Na afloop van de keuring zullen de opnames van deze hengsten toegevoegd worden aan de video waarin ook de nieuw te keuren hengsten te zien zijn, om ook deze hengsten in het zicht te brengen van merriehouders en leden.

Deze opnames dienen aan een aantal eisen te voldoen, die zijn opgesteld door de Foktechnische Commissie en het bestuur. Deze eisen zijn als volgt:

  • De hengst dient eerst te worden opgesteld op een manier waarop het paard duidelijk in zijn geheel te zien is, waarbij alle kanten van het paard worden gefilmd. 
  • De hengst dient van de camera af en naar de camera toe te stappen in een kleine driehoek.
  • De hengst dient met voorbrenger twee rondes door de baan te draven.
  • De hengst dient vervolgens nog los te bewegen door de baan.
  • De hengst dient netjes getoiletteerd en ingevlochten te worden voorgesteld.
  • De opname duurt minimaal 5 en maximaal 6 minuten, waarvan de hengst gedurende minimaal 1 minuut wordt opgesteld. 
  • De opname moet aaneengesloten zijn, en mag niet in bewerkt, geknipt of geplakt worden. De opname mag maximaal maximaal 2 weken oud zijn op het moment van inzenden.
  • De opname dient van voldoende kwaliteit te zijn, de jury bepaalt of de kwaliteit voldoende is om te beoordelen. 
  • Tijdens het opnemen en voorbereiden van de keuringsvideo dienen alle richtlijnen van het RIVM worden aangehouden. 

Een voorbeeldopname is hier te bekijken, houd deze zo goed mogelijk aan. De opnames van de hengsten dienen 25 februari te worden verzonden naar bestuur@hetgroningerpaard.nl. Instructies hoe je een videobestand per mail kan versturen, is hier beschreven.  Bij de opname dient Formulier stamboekhengsten C2&3 2021 meegestuurd te worden.

Rubriek D

Eigenaren van hengsten uit het gesloten NeWP boek en andere erkende stamboeken (rubriek D) zijn ook vrij om een opname te maken van hun hengst die dan zal worden toegevoegd aan de video met alle  hengsten. Dit is echter optioneel. Bij het insturen van deze opnames dient Formulier hengsten rubriek D 2021 meegestuurd te worden.

Bij vragen kan er altijd contact opgenomen worden met het bestuur. We hopen er het beste van te kunnen maken!

Met vriendelijke groet.

Bestuur van Vereniging het Groninger Paard