Neerlegging bestuursfunctie

Neerlegging bestuursfunctie

Middels dit bericht wil het bestuur openbaar kenbaar maken dat dhr. Aldert Omta door middel van een ingekomen brief op 11 juli 2021 zijn functie en taken als bestuurslid per direct heeft neergelegd. Op de eerstvolgende Algemene Vergadering zal zijn bestuurslidmaatschap officieel worden beëindigd. Het bestuur wil dhr. Omta danken voor zijn inzet in zijn functie als bestuurslid gedurende de afgelopen maanden.

Het bestuur zal zich buigen over de invulling van deze open bestuursfunctie en zal de leden informeren wanneer er zich op dit gebied ontwikkelingen voordoen.

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.