Besluitvorming Maximus van Vredenheim

Hieronder volgt bericht van het bestuur van Vereniging het Groninger Paard over het geschil en al dan niet goedkeuren van de hengst Maximus van Vredenheim (eig. Wilma Brinkman) voor dekdienst bij het Groninger Paard.

‘Zoals bekend hebben we een geschillencommissie aangesteld, die voor ons precies op een rijtje heeft gezet wat er allemaal is gebeurd, welke correspondentie er is geweest, en wat de correctheid daarvan is geweest op het gebied van reglementen en regelgeving.

Hoewel Maximus een prachtige bloedlijn heeft en zelf ook een prachtig paard is, was het bestuur genoodzaakt bij het besluit genomen in 2020 te blijven, en daarmee Maximus van Vredenheim niet goed te keuren voor dekdienst bij Het Groninger Paard, dankzij de vermelding van een C op sprong-osteochrondrose bij de mediale rolkam rechts. Professor A.J. van den Belt heeft op basis hiervan wel advies gegeven tot goedkeuring van Maximus, echter is dat in strijd met de officieel vastgelegde stamboek- en keuringsreglementen van het Groninger Paard.

Het bestuur heeft in gesprek met Wilma Brinkman en Aad van der Burg deze beslissing toegelicht, waarbij in brede zin is gesproken over deze beslissing en Vereniging het Groninger paard. Hierbij is ook gesproken over de noodzaak tot nalopen van de reglementen en het fokbeleid van de vereniging, en ook benadrukt hoezeer het bestuur van plan is om te kijken waar vernieuwingen en aanpassingen nodig zijn. Zo is er gesproken over het risico van het ‘doodkeuren’ van Vereniging het Groninger Paard, en de broodnodige acties die moeten worden ondernomen om dit te voorkomen en bloedspreiding en hengstenuitbreiding te bevorderen.

Het bestuur is echter van mening dat reglementaire wijzigingen eerst nodig zijn voordat het uitvoeringsbeleid wordt aangepast. Bij deze wijzigingen en geplande ontwikkelingen binnen Vereniging het Groninger Paard staat het weer leren waarderen van alle leden, paarden en fokkers van het stamboek hoog in het vaandel.

Daarnaast erkent het bestuur de misstanden die hebben plaatsgevonden in de omgang en houding van het bestuur en de Foktechnische Commissie ten opzichte van Wilma Brinkman, Maximus van Vredenheim en dit geschil. De communicatie had professioneler en eenduidiger gemoeten, en er is onzorgvuldig omgegaan met ingekomen stukken. Het bestuur is hier verantwoordelijk voor en heeft hiervoor oprechte excuses aangeboden en betreurt dat Wilma als ‘ambassadeur’ van het Groninger Paard zo is geschaad. ‘

Bij vragen of opmerkingen kan er contact worden opgenomen met bestuur@hetgroningerpaard.nl.