Verslag Algemene Vergadering 13 november 2021

Verslag Algemene Vergadering 13 november 2021

Afgelopen zaterdag 13 november 2021 vond na lange tijd weer een Algemene Vergadering plaats van Vereniging het Groninger Paard. Deze vond plaats op een mooie locatie in Putten, en ondanks de omstandigheden en maatregelen omtrent Corona met een redelijke opkomst.

Op deze vergadering zijn alle jaarverslagen, secretarieel, financieel, en van de Foktechnische en Redactiecommissie behandeld en is naar aanleiding daarvan decharge verleend aan het bestuur over het jaar 2020.

Tevens is er een moment geweest om Dhr. Omta te bedanken voor zijn inzet in zijn functie als bestuurslid en is er stilgestaan bij het behalen van de ‘Preferent’ predicaten van Bonheur, in eigendom van H. Cnossen, Hendrieka, in eigendom van D. Severins en Meiroos, in eigendom van C. Schaap. Nogmaals gefeliciteerd!

Een mooi hoogtepunt van deze Algemene Vergadering was de officiële benoeming van drie nieuwe bestuursleden Twan Koerkamp, Maarten de Harder en Dorien Schaap, zie hier.

Er stonden tevens een aantal voorstellen op de agenda omtrent de wijziging van verscheidene artikelen uit het keurings- en stamboekreglement. Kort voor de Algemene Vergadering zijn er door een redelijk aantal leden nog een grote hoeveelheid vragen, opmerkingen en kritische noten via de mail naar het bestuur verzonden. Vanwege de korte termijn heeft het bestuur geen tijd gehad om deze opmerkingen en kritische noten zorgvuldig te verwerken en waar nodig de voorstellen aan te passen. Tevens bleken er ook bij de aanwezigen op de vergadering zelf vele vragen en opmerkingen te zijn. Vanwege het belangrijke onderwerp van de voorstellen en de terechtheid van sommige ingestuurde vragen en opmerkingen, is ter plekke besloten om de Algemene Vergadering van afgelopen zaterdag te gebruiken voor het afhandelen van de andere zaken op de agenda en het inwinnen van advies, meningen en visies over de oorspronkelijk opgestelde voorstellen.

Het bestuur zal zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor aanvang van het keuringsseizoen, een nieuwe Algemene Vergadering uitschrijven waarbij deze voorstellen, als enige agendapunten aan bod zullen komen. Hiervoor zullen leden en donateurs ruim voldoende tijd krijgen om vragen en kritische opmerkingen schriftelijk te verzenden, met deadline zodat het bestuur vervolgens zorgvuldig overwogen voorstellen kan presenteren op de vergadering zelf, waarbij het merendeel van de input van de leden al in acht is genomen.

De uitnodiging van deze vergadering volgt zo spoedig mogelijk, met hierbij ook meer informatie over wat er concreet van de leden en donateurs gevraagd wordt.

Met vriendelijke groet,

Bestuur van Vereniging het Groninger Paard