Uitnodiging Algemene Vergadering(en) 18 december 2021

Uitnodiging Algemene Vergadering(en) 18 december 2021

Aankomende zaterdag 18 december zal er wederom een Algemene Vergadering van Vereniging het Groninger Paard plaatsvinden, ditmaal met als hoofdonderwerp de voorstellen rondom wijziging van zowel de keurings- als stamboekreglementen zoals ook op de agenda van afgelopen Algemene Vergadering. De locatie hiervan is deze keer de Ericakerk (Ericalaan 1, Ede.). Leden, donateurs, en gezins- en ereleden zijn welkom vanaf 12.15, aanvang van de vergadering is om 12:30. 

Het bestuur schrijft tevens, gelijk volgend op de eerste vergadering, een tweede Algemene Vergadering uit. Toelichting hierop hebben alle leden via de mail ontvangen.

Ditmaal zullen de vergaderingen tevens te volgen zijn via een livestream. De details hiervan zullen volgen in aanloop naar de vergaderingen. Voor zowel de livestream als de fysieke vergadering dient u aangemeld te zijn. Voor de aanwezigen zullen er wederom Corona maatregelen zijn, daar zal het bestuur kort van tevoren op terugkomen omdat de regels nog kunnen veranderen. Leden, donateurs, ereleden en gezinsleden kunnen zich tot en met 17 december aanmelden voor de vergaderingen door te mailen naar bestuur@hetgroningerpaard.nl.

Kritische vragen en opmerkingen

Het bestuur wil u leden en donateurs vragen om uw kritische vragen en opmerkingen over de opgestelde voorstellen, graag vooraf schriftelijk naar het bestuur te verzenden. Dit is erg belangrijk, dus het bestuur vraagt alle leden om voor meer informatie de binnengekomen email goed door te lezen en hier dan ook gebruik van te maken om tot democratische besluiten te kunnen komen.

Aan de hand van leden hun input zullen er minstens 2 weken voorafgaand aan de ledenvergadering herziene voorstellen naar de leden toegestuurd worden.

Stemrecht

Op de Algemene Vergadering zijn, voor zover niet geschorst, alleen de leden, gezinsleden en ereleden stemgerechtigd. Een stemgerechtigde kan bij schriftelijke volmacht voor maximaal één (1) andere stemgerechtigde zijn/haar stem uitbrengen.

We hopen u hierbij voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben, zie voor meer informatie de de mail die alle leden is toegestuurd met afzender Bestuur Groninger Paard.