Verslag Algemene Vergadering 18 december 2021

Verslag Algemene Vergadering 18 december 2021

Op de Algemene Ledenvergadering afgelopen zaterdag 18 december, deed het bestuur van Vereniging het Groninger Paard voorstel tot enkele keurings- en stamboekreglementswijzigingen. Deze bevatten onder andere veranderingen in de röntgenologische eisen voor  het mogen ontvangen van een Certificaat Röntgenologisch onderzoek en voor de hengstenselectie. Deze voorgestelde wijzigingen zijn tot stand gekomen dankzij voortschrijdend veterinair inzicht en dienen om de eisen aan te laten sluiten bij hedendaagse veterinaire adviezen over erfelijkheid, en ernst van röntgenologische bemerkingen. Ten alle tijden staat het behoud van de gezondheid van de populatie voorop.  

Daarnaast zijn er voorstellen aangenomen waarmee de röntgenologische eisen voor Groninger hengsten, ruinen en merries gelijk zijn gesteld. Dit heeft gevolgen voor het fokken met paarden uit ‘verwante stamboeken’ van het Groninger Paard (bijv. Deens Oldenburger Stamboek, Holsteiner stamboek, Duits Oldenburger en Gelders).
Deze stap is gezet om bloedspreiding te bevorderen en fokkers te motiveren, om de (te) kleine populatie, ook het hengstenbestand, levensvatbaar te houden en hopelijk ook uit te breiden. Het bestuur zal de komende tijd ook andere wegen inslaan om dat te bevorderen. Zoals het opnieuw verkennen van het genenpotentieel binnen het eigen stamboek, stimuleren van de fokkerij en de aantrekkelijkheid van hengstenhouderij vergroten.

De aangepaste reglementen zijn al te vinden op de website, zie het stamboekreglement en het keuringsreglement.