Toevoeging hengstenbestand Groninger Paard

Toevoeging hengstenbestand Groninger Paard

Goed nieuws op het gebied van fokkerij voor het Groninger Paard! Naar aanleiding van de reglementswijzingen heeft Wilma Brinkman aanvraag gedaan voor herbeoordeling van haar hengst Maximus van Vredenheim (Macho Polo x Test).

Afgelopen donderdag 3 februari kon het bestuur haar met blijdschap mededelen dat deze herbeoordeling, tezamen met positief advies vanuit de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht, ertoe heeft geleid dat Maximus alsnog is goedgekeurd voor dekdienst bij Vereniging het Groninger Paard! Het bestuur feliciteert Wilma hiermee van harte.

Maximus zal dan ook verschijnen op de Hengstenkeuring van 19 februari en daarbij ook zijn bruikbaarheidsproef laten zien. Verdere informatie over Maximus is te vinden op de website onder het tabblad ‘Stamboekhengsten‘.