Verslag Algemene Vergadering najaar 2022

Verslag Algemene Vergadering najaar 2022

Afgelopen zaterdag 8 oktober 2022 vond in Eelde een Algemene Vergadering van Vereniging het Groninger Paard plaats. We hebben met een redelijke opkomst prettig kunnen vergaderen, de intrede van drie nieuwe bestuursleden was hierbij een mooi hoogtepunt.

Op deze vergadering is onder meer het financieel jaarverslag en de jaarrekering behandeld. Gezien de jaarverslagen van de commissies en de secretaris in het voorjaar al aan bod kwamen, is naar aanleiding hiervan decharge verleend aan het bestuur over het verenigings- en boekjaar 2021.

Tevens is er een moment geweest om de aftredende bestuursleden te bedanken voor hun vele inzet. Na een bestuursperiode van twee jaar hebben Kristel van der Wal, Sanne Merks en Lotte Merks besloten om hun bestuursfunctie neer te leggen. Na het verzenden van de stukken in aanloop naar de Algemene Vergadering heeft ook Hannah Kaptijn ervoor gekozen af te treden als bestuurslid. Alle vier hadden zij de daadkracht en moed om in een onrustige periode aan het roer van de vereniging te gaan staan. Hun bijdrage aan het bestuur heeft veel positieve ontwikkelingen met zich mee gebracht, waarvoor we graag nogmaals onze dankbaarheid uitspreken!

Hierop volgend stond de bestuursverkiezing van drie nieuwe bestuursleden op de agenda. De enthousiaste leden Henk Kalk, Nathalie van der Plaats-Winkler en Maaike den Besten zijn hierbij officieel aangenomen. Henk, woonachtig in Hijken, is al tientallen jaren betrokken bij het Groninger Paard en heeft vele bestuurservaring. Hij kijkt er naar uit om samen goede stappen vooruit te zetten op o.a. het gebied van fokkerij. Nathalie is een liefhebbende gebruiker en fokker van Groningers en heeft al enige tijd een plek in de redactie van het verenigingsblad. Haar werkervaring sluit uitstekend aan op de functie als penningmeester. Ook Maaike uit Apeldoorn is al jaren geleden verknocht geraakt aan het Groninger paard. Graag draagt ze als bestuurslid haar steentje (nogmaals) bij aan de vereniging en het behoud van het mooie Groninger paardenras. 

Het voorgaande bestuur is enorm blij en trots op deze uitbreiding. Met een positief gevoel verheugt eenieder zich op deze samenwerking!

Het bestuur van Vereniging het Groninger Paard d.d. 8-10-2022

Van links naar rechts: Henk Kalk (Voorzitter), Nathalie van der Plaats-Winkler (Penningmeester), Maaike den Besten, Dorien Schaap (Tijdelijke Secretaris), Maarten de Harder en Twan Koerkamp