Uitnodiging: Fokkerijbijeenkomsten 7 en 21 januari

Uitnodiging: Fokkerijbijeenkomsten 7 en 21 januari

In januari 2023 organiseert het Groninger Paard een tweetal fokkerijcafés. In beide bijeenkomsten staat de stimulering van onze fokkerij centraal. De bijeenkomsten zijn kosteloos bij te wonen (voor zowel leden als niet-leden) en vinden plaats op de volgende data en locaties:
  • Zaterdag 7 januari 2023 om 10.00 uur
    in zalencentrum Muller, Paltz 7, 9411PM Beilen
    (aanmelden uiterlijk 1 januari 2023)
  • Zaterdag 21 januari 2023 om 10.00 uur
    in Zalencentrum De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP Woudenberg
    (aanmelden uiterlijk 14 januari 2023)

Deze bijeenkomsten zullen interactief zijn, dat wil zeggen dat we met elkaar in gesprek gaan over de toekomstige fokkerij van onze vereniging. Het Groninger paard wint hard aan populariteit en de vraag is groot. Uit eerdere onderzoeken, o.a. ter voorbereiding van het fokbeleidsplan, is gebleken dat er veel merrie-eigenaren wel eens een veulen willen fokken, maar dit om meerdere redenen (nog) niet gedaan hebben. Graag komen we met elkaar in gesprek over wat we voor elkaar kunnen betekenen!

In 2019 is op de Algemene Vergadering het Fokbeleidsplan vastgesteld. De aanleiding voor dit fokbeleidsplan is de afname van het bestand aan Groninger paarden, zodanig dat instandhouding van het stamboek in het geding komt. De huidige jaarlijkse aanwas is onvoldoende en vormt een bedreiging voor de gezondheid van de populatie.

Het bestuur zal in de komende jaren de aanbevelingen uit het fokbeleidsplan faciliteren en stimuleren. Met deze twee bijeenkomsten willen we graag een start maken om te komen tot uitbreiding van de fokkerij en een gezonde en toekomstbestendige populatie.

Aanmelden
Indien u deel wilt nemen aan een van de bijeenkomsten moet u zich wel even vooraf aanmelden, dit in verband met de organisatie. Dit doet u door te mailen naar bestuur@hetgroningerpaard.nl, laat hierbij weten welke bijeenkomst u wilt bijwonen (in Beilen of Woudenberg).

We hopen u te treffen op 7 of 21 januari!