Nakeuring 27-5-2023: jonge hengst Heraldo van Vredenheim (v. Herbert) doorverwezen naar vervolgonderzoek

Nakeuring 27-5-2023: jonge hengst Heraldo van Vredenheim (v. Herbert) doorverwezen naar vervolgonderzoek

Na afloop van het jaarlijkse overleg met de juryleden is op 27 mei 2023 in Wenum Wiesel de volgende hengst aangeboden voor nakeuring. Heraldo van Vredenheim (Herbert x Orbaldo II), geb. 6-5-2020, eig. H.F. Cnossen. De hengst is beoordeeld door M. Bloemendaal, B. Pleijter en inspecteur A. de Jong.

De 3-jarige Heraldo is gezien zijn afstamming een interessante hengst voor de vereniging. In de presentatie doet hij jeugdig aan en mist nog wat ontwikkeling. Hij waardeerde zich op tijdens het los bewegen. Met 70 punten kreeg Heraldo van Vredenheim groen licht van de jury en werd aangewezen voor het vervolgtraject. In deze overweging is door zowel de FTC als de juryleden meegenomen het feit dat in de afstamming aan vaderszijde staart- en maneneczeem voorkomt. Op het moment van keuren zijn hiervan geen fysieke kenmerken waargenomen. Na het met goed resultaat afsluiten van de veterinaire onderzoeken zal Heraldo officieel tot de stamboekhengsten behoren.

Van de op de hengstenkeuring (25 febr. jl.) aangewezen hengst Boekhorst Barbaro Yeducado zijn geen onderzoeksresultaten aangeleverd. Hiermee is het veterinaire traject niet afgerond en volgt er geen definitieve goedkeuring (keuringsreglement art. 19.8).